Trung học phổ thông

Trung học phổ thông công lập – Do chính phủ tài trợ và quản lý:

Kết quả hình ảnh cho chương trình du học Trung học phổ thông

Chương trình cấp trung học phổ thông của Canada theo hệ thống tín chỉ, chương trình học hệ 12 năm sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình học có nhiều môn tự chọn ( 30% của chương trình ), và cho học sinh rất nhiều lựa chọn như khi nào sẽ học một môn, môn nào hợp sở thích và khả năng, trình độ nào.

Hỗ trợ trực tuyến

0966 123 745

Lịch hội thảo