Giá trị – Cam kết – Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Kinh doanh chân chính

Thân thiện – Lắng nghe

Sáng tạo – Hành động

Trách nhiệm cộng đồng

Sứ mệnh

Mang lại cơ hội học tập tại những nền giáo dục tiên tiến cho người Việt Nam. Dùng tiền của chính phủ các nước đào tạo người Việt Nam

Tầm nhìn

Chau-Tien-San-Mateo-503x315

ILC đã là công ty du học Canada hàng đầu khu vực miền Bắc, chúng tôi phấn đấu trong vòng 5 năm tới trở thành một tổ hợp giáo dục hàng đầu tại Việt Nam

Các cam kết của ILC

Mang lại những suất học bổng giá trị lớn hơn nhiều phí tư vấn của khách hàng.

Chúng tôi luôn thực hiện đúng những gì mình hứa!

Hỗ trợ trực tuyến

0966 123 745

Lịch hội thảo