Peter T. Lam – Chuyên gia về Di Trú Hàng Đầu tại Canada

Peter T. Lam là một trong những Chuyên gia hàng đầu về tư vấn và thụ lý các hồ sơ di trú tại Canada, với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, ông vừa là thành viên của The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (Hội Đồng Điều Tiết Tư Vấn Nhập Cư Canada) vừa là thành viên của The Canadian Association of Professional Immigration Consultants (Hiệp hội các nhà tư vấn nhập cư chuyên nghiệp Canada).

0

 

Với nền tảng và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực di trú, ông cũng chính là người điều hành văn phòng Peter T. Lam Associates có trụ sở tại Canada – nơi đã xử lý và thực hiện thành công hơn 2.500 trường hợp định cư phức tạp cho khách hàng tại nhiều nơi trên thế giới cũng như kháng cáo cho các trường hợp cần hỗ trợ pháp luật.

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

0966 123 745

Lịch hội thảo